Firma rodzinna

Jutro imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny.

Copyright
Nota prawna

Newsletter

Jesli chcesz otrzymywać inforamcje o
nowosciach i promocjach podaj adres
e-mail i wybierz rodzaj informacji.

Copyright

 • Właścicielem serwisu www.suzyw.com.pl oraz domeny suzyw.com.pl jest F.W. SUŻYW Sp. z o.o. 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Nad Skawą 4.
 • Treści oraz oprogramowanie znajdujące się na niej są nierozłączne i są zwane dalej Serwisem.
 • Serwis nie odpowiada za treści umieszczone na witrynach, do których odnośniki (łącza) zostały umieszczone w tym Serwisie.
 • Wszystkie treści znajdujące się w Serwisie podlegają ochronie praw autorskich.
 • Prawa autorskie do witryny oraz materiałów zawartych w niniejszym Serwisie posiada wyłącznie właściciel serwisu.
 • Kopiowanie oraz wydruk mogą się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Dopuszcza się użycie niekomercyjne, jednak wszystkie treści pochodzące z Serwisu muszą być opatrzone wyraźną informacją o swoim pochodzeniu. Jakiekolwiek inne użycie materiałów zawartych w Serwisie jest zabronione.
 • Zabrania się cytowania oraz opracowywania materiałów zawartych w Serwisie bez zgody właściciela.
 • Informacje zawate na tej stronie pełnią funkcję informacyjną. Operator strony nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne nieścisłości czy pominięcia. Administrator serwisu nie odpowiada za niewłaściwe wykorzystanie informacji zawartych na tej stronie lub za szkody spowodowane nimi. Wchodzisz na tą stronę na własną odpowiedzialność.
 • Administrator serwisu może dokonywać zmian wszelkich informacji umieszczonych w serwisie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników serwisu.
 • Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych informacji o nowościach i promocjach wymaga podania w odpowiednim miejscu adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do list mailingowej. Osoby, które zapisały się do newslettera, będą otrzymwały informacje, które uznamy za interesujące. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na otrzymywanie newslettera. Żaden z użytkoników serwisu, który nie zażyczył sobie otrzymywania newslettera, nigdy nie otrzyma niezapowiedzianej wiadomości.
 • W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem serwisu, w tym dane Użytkowników serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29/09/1997r. o ochronie danych osobowych.
 • Użytkownik łącząc się z tą witryną i przeglądając ją akceptuje powyższe warunki bez zastrzeżeń.