Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.STANOWISKO:
Imię (imiona):
Nazwisko:
Imię Matki:
Imię Ojca:
Telefon:
Adres Email:
Data urodzenia:
Obywatelstwo:
Miejsce zamieszkania:
Wykształcenie(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy):
Nazwa szkoły:
Rok zakończenia:
Wykształcenie uzupełniające (kursy,studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub rozpoczęcie nauki w przypadku jej trwania):
Prawo jazdy (kategoria):
Przez jaki okres czasu chciał(a)byś pracować w naszej firmie:
Dyspozycyjność(praca zmianowa, w weekendy):
Oczekiwane zarobki miesięczne brutto:
Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:
Dodatkowe uprawnienia , umiejętności, zainteresowania: